Lên đầu trang

Sau khi thành lập Văn phòng giám định tư pháp có phải đăng ký hoạt động không?

Sau khi thành lập Văn phòng giám định tư pháp có phải đăng ký hoạt động không? Hồ sơ bao gồm những loại giấy tờ gì?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Điều 17 Luật giám định tư pháp quy định Văn phòng giám định tư pháp trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập, Văn phòng giám định tư pháp phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp.
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị đăng ký hoạt động.
- Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.
- Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện bảo đảm hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo Đề án thành lập quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật giám định tư pháp.
- Bản sao quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp. 
Sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập, Văn phòng giám định tư pháp không đăng ký hoạt động thì Quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp hết hiệu lực.
 

Trả lời bởi: ;#;#