Lên đầu trang

Căn cứ để xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Căn cứ để xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được quy định như thế nào?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, Nhà nước giải quyết yêu cầu bồi thường sau khi có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường hoặc kết hợp giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án đối với yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Theo đó, căn cứ để xác định trách nhiệm bồi thường của nhà nước tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại được quy định tại Điều 7 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước nam 2017. Nhà nước có trách nhiệm bồi thường khi có đủ các căn cứ: (i) có một trong số các căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại và yêu cầu bồi thường tương ứng quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nướ năm 2017; (ii) có thiệt hại thực tế của người bị thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước theo quy định của Luật này; (iii) có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế và hành vi gây thiệt hại.

Trả lời bởi: ;#;#