Lên đầu trang

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ trong trường hợp hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở được nộp tại địa điểm nào?

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ trong trường hợp hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở được nộp tại địa điểm nào?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Căn cứ vào khoản 2 Điều 18 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã ra quyết định công nhận hòa giải viên.

Trả lời bởi: ;#;#