Lên đầu trang

Cá nhân nào có thẩm quyền quyết định việc công nhận hòa giải viên?

Cá nhân nào có thẩm quyền quyết định việc công nhận hòa giải viên?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Căn cứ vào khoản 3 Điều 12 Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là người  xem xét, quyết định công nhận hòa giải viên.
 

Trả lời bởi: ;#;#