Lên đầu trang

Người được đề nghị công nhận là hòa giải viên phải đạt 100% đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý là đúng hay sai?

Người được đề nghị công nhận là hòa giải viên phải đạt 100% đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý là đúng hay sai?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Ý kiến này là Sai
Vì theo điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, người được đề nghị công nhận là hòa giải viên phải đạt trên 50% đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý.
 

Trả lời bởi: ;#;#