Lên đầu trang

Phiếu lý lịch tư pháp là gì?

Phiếu lý lịch tư pháp là gì?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, Phiếu lý lịch tư pháp là Phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Trả lời bởi: ;#;#