Lên đầu trang

Bị mất Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có được cấp lại không?

Vợ chồng tôi đăng ký kết hôn năm 2003, do chuyển nhà nhiều lần bị mất giấy Chứng nhận kết hôn. Nay gia đình tôi có việc cần chuyển khẩu muốn xin cấp lại Giấy chứng nhận kết hôn. Vậy cơ quan nhà nước có thẩm quyền có cấp lại cho vợ chồng tôi hay không?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo thông tin anh (chị) cung cấp thì có hai trường hợp xảy ra:
- Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch thì trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của anh, chị bị mất đồng thời Sổ đăng ký kết hôn cũng bị mất thì được đăng ký lại việc kết hôn.
- Nếu vợ chồng anh, chị bị mất Giấy chứng nhận kết hôn nhưng trong Sổ đăng ký kết hôn của xã/phường nơi anh, chị thực hiện việc đăng ký kết hôn trước đây vẫn còn lưu giữ lại thông tin về việc đăng ký kết hôn của vợ chồng anh, chị thì trong trường hợp này anh chị sẽ không được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn mà sẽ được cấp bản sao trích lục giấy chứng nhận kết hôn. 
 

Trả lời bởi: ;#;#