Lên đầu trang

Thay đổi phần quốc tịch của bố trong Giấy khai sinh

Tôi là công dân Việt Nam, tôi muốn thay đổi phn quốc tịch của bố tôi từ Trung Quốc sang Việt Nam trong Giấy khai sinh có được không?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Pháp luật hộ tịch và pháp luật quốc tịch chỉ quy định việc thực hiện ghi chú thay đổi thông tin về quốc tịch trong Sổ đăng ký khai sinh của chính người được thay đổi quốc tịch. Phạm vi thay đổi hộ tịch theo quy định tại Điều 26 Luật Hộ tịch không quy định về việc thay đổi quốc tịch trong Giấy khai sinh.
Việc thay đổi thông tin trong Giấy khai sinh của cá nhân (trong đó có thông tin về quốc tịch của cha, mẹ) chỉ được thực hiện đối với trường hợp đăng ký lại khai sinh theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 04/2020/TT-BTP.
Do đó, không có cơ sở để giải quyết yêu cầu thay đổi thông tin quốc tịch của người cha trong Giấy khai sinh của anh (chị).
 

Trả lời bởi: ;#;#