Lên đầu trang

Tôi có vợ là công dân Việt Nam thì trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam có cần phải có thẻ thường trú hay không?

Tôi có vợ là công dân Việt Nam thì trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam có cần phải có thẻ thường trú hay không?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định của Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam thì điều kiện bắt buộc chung đối với người xin nhập quốc tịch Việt Nam là phải thường trú tại Việt Nam: Thời gian thường trú tối thiểu 5 năm của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được tính từ ngày người đó được cấp thẻ thường trú (thời gian tạm trú không được tính). Riêng đối với người được miễn một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam (trong đó có trường hợp là có vợ/chồng là công dân Việt Nam) thì không bắt buộc phải có đủ 5 năm thường trú tại Việt Nam, nhưng vẫn phải là người đã được cấp thẻ thường trú.

Trả lời bởi: ;#;#