Lên đầu trang

Xin nhập quốc tịch Việt Nam đồng thời xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên

Tôi đang làm thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam, đồng thời có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên thì tôi có thể làm hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con cùng hồ sơ của tôi được không?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam đồng thời xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên thì người xin nhập quốc tịch Việt Nam không cần phải làm hồ sơ riêng cho con mà chỉ cần bổ sung bản sao Giấy khai sinh của người con chưa thành niên cùng nhập quốc tịch Việt Nam theo cha mẹ hoặc giấy tờ hợp lệ khác chứng minh quan hệ cha con, mẹ con. Trường hợp chỉ người cha hoặc người mẹ nhập quốc tịch Việt Nam mà con chưa thành niên sinh sống cùng người đó nhập quốc tịch Việt Nam theo cha hoặc mẹ thì phải nộp văn bản thỏa thuận có đủ chữ ký của cha mẹ về việc xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con. Văn bản thỏa thuận không phải chứng thực chữ ký; người đứng đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con phải chịu trách nhiệm về tính chính xác chữ ký của người kia.
Trường hợp cha, mẹ đã chết, bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì văn bản thỏa thuận được thay thế bằng giấy tờ chứng minh cha, mẹ đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Trả lời bởi: ;#;#