Lên đầu trang

Trường hợp được xem xét cho trở lại quốc tịch Việt Nam

Tôi đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng hiện nay tôi có nguyện vọng được trở lại quốc tịch để về Việt Nam sinh sống. Vậy, tôi có thuộc diện được xem xét cho trở lại quốc tịch Việt Nam hay không?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam thì những người đã mất quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 26 Luật Quốc tịch Việt Nam (được thôi quốc tịch Việt Nam, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị mất quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 18 và Điều 35 Luật Quốc tịch Việt Nam) thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:
-  Xin hồi hương về Việt Nam.
-  Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam.
-  Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
-  Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
-  Thực hiện đầu tư tại Việt Nam.
-  Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài.

Trả lời bởi: ;#;#