Lên đầu trang

Người đang cư trú tại Việt Nam có thể xin thôi quốc tịch Việt Nam hay không?

Người đang cư trú tại Việt Nam có thể xin thôi quốc tịch Việt Nam hay không?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, công dân Việt Nam có đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài thì có thể được thôi quốc tịch Việt Nam. Trong phần lớn trường hợp, lý do để công dân Việt Nam xin thôi quốc tịch Việt Nam là để nhập quốc tịch nước ngoài nhằm ổn định cuộc sống làm ăn lâu dài ở nước ngoài, một số ít có quốc tịch Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài, nay xin thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định pháp luật của nước ngoài hoặc thôi quốc tịch Việt Nam để hưởng quyền ưu tiên ngoại  giao. Việc xin thôi quốc tịch Việt Nam xuất phát từ sự tự nguyện của công dân Việt Nam và không phụ thuộc vào việc công dân Việt Nam đang cư trú ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Trả lời bởi: ;#;#