Lên đầu trang

Công dân Việt Nam chưa được thôi quốc tịch Việt Nam trong trường hợp nào?

Công dân Việt Nam chưa được thôi quốc tịch Việt Nam trong trường hợp nào?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, không phải mọi trường hợp xin thôi quốc tịch Việt Nam thì đều được giải quyết. Công dân Việt Nam chưa được thôi quốc tịch Việt Nam nếu thuộc một trong những trường hợp sau:
- Đang nợ thuế đối với Nhà nước hoặc đang có nghĩa vụ tài sản đối với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân ở Việt Nam.
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Đang chấp hành bản án, quyết định của Toà án Việt Nam.
- Đang bị tạm giam để chờ thi hành án.
- Đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng.
Việc quy định như trên nhằm đảm bảo tính chặt chẽ của pháp luật, vì việc có quốc tịch Việt Nam làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước. Do vậy, công dân Việt Nam cần phải thực hiện xong các nghĩa vụ của mình trước khi xin thôi quốc tịch Việt Nam.
Luật Quốc tịch Việt Nam cũng quy định những trường hợp sau đây không được thôi quốc tịch Việt Nam:
- Người xin thôi quốc tịch Việt Nam không được thôi quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam;
- Cán bộ, công chức và những người đang phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam không được thôi quốc tịch Việt Nam.
Như vậy, công dân Việt Nam có thể được Chủ tịch nước quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam nếu không thuộc một trong các trường hợp cấm hoặc hạn chế việc thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 trên cơ sở tự nguyện làm đơn, nộp hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam.

Trả lời bởi: ;#;#