Lên đầu trang

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Trung tâm Trọng tài

Tôi muốn đề nghị Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập Trung tâm Trọng tài thì cần thực hiện thủ tục gì?

Thay đổi tên gọi, lĩnh vực hoạt động Giấy phép thành lập của Trung tâm Trọng tài

Khi tôi muốn thay đổi tên gọi, lĩnh vực hoạt động Giấy phép thành lập của Trung tâm Trọng tài thì cần thực hiện thủ tục gì?

Thu hồi giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài

Việc thu hồi giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài được thực hiện như thế nào?

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài

Tôi muốn chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài thì tôi cần phải làm thủ tục gì?

Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Tổ chức trọng tài nước ngoài muốn cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam cần làm thủ tục gì?

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Tổ chức trọng tài nước ngoài muốn   cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam cần làm thủ tục gì?

Thay đổi tên gọi, lĩnh vực hoạt động Giấy phép thành lập của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Tôi muốn thay đổi tên gọi, lĩnh vực hoạt động Giấy phép thành lập của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam phải tiến hành những thủ tục gì?

Thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Việc thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như thế nào?

Địa điểm công chứng hợp đồng, giao dịch

Tôi có người nhà đang bị tạm giam nên không thể đến tổ chức hành nghề công chứng để công chứng hợp đồng mua bán nhà ở. Vậy, người nhà tôi phải làm thế nào?

Công chứng di chúc

Tôi muốn công chứng di chúc. Tôi có thể ủy quyền cho con trai tôi yêu cầu công chứng di chúc thay tôi được không?