• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/01/2009
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 44/2008/QĐ-BCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/12/2008 Văn bản được ban hành 44/2008/QĐ-BCT
06/01/2009 Văn bản có hiệu lực 44/2008/QĐ-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.