• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/12/2018 Văn bản được ban hành 09/2018/TT-BKHĐT
15/02/2019 Văn bản có hiệu lực 09/2018/TT-BKHĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.