• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/01/2022
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 19/2021/TT-BCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
23/11/2021 Văn bản được ban hành 19/2021/TT-BCT
12/01/2022 Văn bản có hiệu lực 19/2021/TT-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.