• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/01/2022
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 20/2021/TT-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/11/2021 Văn bản được ban hành 20/2021/TT-NHNN
20/01/2022 Văn bản có hiệu lực 20/2021/TT-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.