• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2022
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 18/2022/TT-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/07/2022 Văn bản được ban hành 18/2022/TT-BGTVT
15/09/2022 Văn bản có hiệu lực 18/2022/TT-BGTVT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.