• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 07/09/2006
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 79/2006/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/08/2006 Văn bản được ban hành 79/2006/NĐ-CP
07/09/2006 Văn bản có hiệu lực 79/2006/NĐ-CP
10/12/2012 Bị bãi bỏ 1 phần 89/2012/NĐ-CP Xem tại đây
10/12/2012 Được bổ sung 89/2012/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.