• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/04/2023
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 1/2023/TT-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/03/2023 Văn bản được ban hành 1/2023/TT-BNV
24/04/2023 Văn bản có hiệu lực 1/2023/TT-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.