• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/1990
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 244/BXD-GĐ
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
24/12/1990 Văn bản được ban hành 244/BXD-GĐ
24/12/1990 Văn bản có hiệu lực 244/BXD-GĐ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.