• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/04/2010
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/03/2010 Văn bản được ban hành 02/2010/TT-BVHTTDL
30/04/2010 Văn bản có hiệu lực 02/2010/TT-BVHTTDL
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.