• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/10/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/09/2014 Văn bản được ban hành 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC
24/10/2014 Văn bản có hiệu lực 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.