• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/12/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 49/2015/TT-BTNMT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/11/2015 Văn bản được ban hành 49/2015/TT-BTNMT
30/12/2015 Văn bản có hiệu lực 49/2015/TT-BTNMT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.