• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/12/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/12/2015 Văn bản được ban hành 22/2015/TT-BKHĐT
18/12/2015 Văn bản có hiệu lực 22/2015/TT-BKHĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.