Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của Thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
Số ký hiệu 52/VBHN-BCT Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 14/05/2020 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Công Thương. Trần Tuấn Anh Bộ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.