Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp đinh Thương mại hàng hóa ASEAN
Số ký hiệu 67/VBHN-BCT Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 28/08/2020 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Công thương
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.