Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
Số ký hiệu 01/VBHN-BYT Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch
Ngày xác thực 23/03/2015 Ngày đăng công báo 29/04/2015
Nguồn trích Công báo số 529+530, năm 2015
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.