• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2009
Quốc tịch Việt Nam
Số ký hiệu 24/2008/QH12 Ngày ban hành 13/11/2008
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/07/2009
Nguồn thu thập Công báo số 145+146, năm 2009 Ngày đăng công báo 12/03/2009
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.