• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/10/2022
Thông tư bãi bỏ khoản 6 Điều 7 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
Số ký hiệu 13 /2022/TT-BCT Ngày ban hành 25/08/2022
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 28/10/2022
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ công thương Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Chưa có hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.