• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/03/2011
Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Số ký hiệu 01/2011/TT-BNV Ngày ban hành 19/01/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 05/03/2011
Nguồn thu thập Công báo số 93+94, năm 2011 Ngày đăng công báo 11/02/2011
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.