• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 12/08/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 10/01/2014
Về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp
Số ký hiệu 13/2011/TT-BTP Ngày ban hành 27/06/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 12/08/2011
Nguồn thu thập Công báo số 403+404, năm 2011 Ngày đăng công báo 14/07/2011
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Lý lịch tư pháp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực do được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 Ngày hết hiệu lực 10/01/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.