• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 25/07/2011
Sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Số ký hiệu 07/2011/TT-BVHTTDL Ngày ban hành 07/06/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 25/07/2011
Nguồn thu thập Công báo số 399+400, năm 2011 Ngày đăng công báo 10/07/2011
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ 1 phần bởi văn bản Về hoạt động mỹ thuật Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.