• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2012
Về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch
Số ký hiệu 73/2011/QĐ-TTg Ngày ban hành 28/12/2011
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/02/2012
Nguồn thu thập Công báo số 85+86, năm 2012 Ngày đăng công báo 12/01/2012
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tiền lương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.