• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/12/2012
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Số ký hiệu 05/2012/TT-BNG Ngày ban hành 12/11/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 27/12/2012
Nguồn thu thập Công báo số 667+668, năm 2012 Ngày đăng công báo 27/11/2012
Ngành
  • Ngoại giao
Lĩnh vực
  • Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại VN
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Phạm Bình Minh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.