• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/12/2012
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
Số ký hiệu 89/2012/NĐ-CP Ngày ban hành 24/10/2012
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/12/2012
Nguồn thu thập Công báo số 649+650, năm 2012 Ngày đăng công báo 09/11/2012
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.