• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Số ký hiệu 65/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 27/06/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/07/2013
Nguồn thu thập Công báo số 401+402, năm 2013 Ngày đăng công báo 11/07/2013
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.