• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2014
Hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Số ký hiệu 13/2014/TT-BTP Ngày ban hành 29/04/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/06/2014
Nguồn thu thập Công báo số 525+526, năm 2014 Ngày đăng công báo 29/04/2014
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.