• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/04/1960
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/1982
Nghĩa vụ quân sự
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 15/04/1960
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 28/04/1960
Nguồn thu thập Công báo số 19 Ngày đăng công báo 11/05/1960
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Hồ Chí Minh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực bị thay thế Ngày hết hiệu lực 01/01/1982
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.