• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 27/01/2013
Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
Số ký hiệu 28/2012/TT-BKHCN Ngày ban hành 12/12/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 27/01/2013
Nguồn thu thập Công báo số 39 + 40 Ngày đăng công báo 22/01/2013
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
  • Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ Thứ trưởng Trần Việt Thanh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Được sửa đổi bởi Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.