• Thông tư 334/2016/TT-BTC
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/12/2016
Văn bản căn cứ
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản bị sửa đổi
    • Ngày ban hành: 30/12/2014
    • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.