• Nghị quyết 1157/NQ-UBTVQH11

    Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các ban của UBTVQH, văn phòng Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội

    10/07/2007

    10/07/2007

    Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.