• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017
Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Số ký hiệu 10/2014/NQ-HĐND Ngày ban hành 11/07/2014
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/08/2014
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang Chủ tịch Thân Văn Khoa
Phạm vi
  • Tỉnh Bắc Giang

Thông tin áp dụng

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/8/2014
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.