• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2006
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 132 /2006/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/12/2006 Văn bản được ban hành 132 /2006/QĐ-UBND
24/12/2006 Văn bản có hiệu lực 132 /2006/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.