• Quyết định 6799/2000/QĐ-UB

  V/v phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa của Sở Thương mại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

  27/12/2000

  ...

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 6577/2000/QĐ-UB

  V/v Phê duyệt tạm thời mức thu lệ phí bán đấu giá tài sản tịch thu

  21/12/2000

  ...

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 6394/2000/QĐ-UB

  V/v điều chỉnh quy định về trình tự thủ tục hành chính của Sở Y tế được ban hành theo Quyết định số 2759/QĐ-UB ngày 13/11/1998 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  19/12/2000

  19/12/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 6395/2000/QĐ-UB

  V/v điều chỉnh đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa của Sở Y tế đã được phê duyệt theo quyết định số 2762/QĐ ngày 13/11/1998

  19/12/2000

  19/12/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 6396/2000/QĐ-UB

  V/v ban hành quy định tạm thời trình tự thủ tục cấp giấy phép hành nghề văn hóa thông tin cho đối tượng kinh doanh có mức vốn dưới vốn pháp định

  19/12/2000

  19/12/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 6224/2000/QĐ-UB

  Ban hành quy định về việc tổ chức thực hiện hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng 8/1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ

  14/12/2000

  14/12/2000

 • Quyết định 6129/2000/QĐ-UB

  V/v bổ sung vào Điều 1, Phụ lục I Quyết định số 662/1999/QĐ-UB ngày 23/11/1999 của UBND tỉnh về thủ tục và quy trình giải quyết chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở UBND các xã, phường, thị trấn theo mô hình một cửa thuộc tỉnh

  07/12/2000

  ...

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 6130/2000/QĐ-UB

  V/v ban hành Danh mục các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính ở UBND các huyện, thị xã, thành phố theo mô hình một cửa thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  07/12/2000

  07/12/2000

  Hết hiệu lực một phần

 • Quyết định 6043/2000/QĐ-UB

  V/v bổ sung, sửa đổi Đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa tại Sở Địa chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  30/11/2000

  30/11/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 6046/2000/QĐ-UB

  V/v phê duyệt quy trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  30/11/2000

  30/11/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.