• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2004
Lịch sử hiệu lực: Luật 10/1998/QH10
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
02/12/1998 Văn bản được ban hành 10/1998/QH10
01/01/1999 Văn bản có hiệu lực 10/1998/QH10
01/10/2001 Được bổ sung 25/2001/QH10
01/07/2004 Bị thay thế 13/2003/QH11
01/07/2004 Văn bản hết hiệu lực 10/1998/QH10
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.