• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/05/2010
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 32/2010/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/03/2010 Văn bản được ban hành 32/2010/QĐ-TTg
10/05/2010 Văn bản có hiệu lực 32/2010/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.