• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Trạng thái: Bị đính chính
  • Ngày có hiệu lực: 17/11/2008
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 2538/QĐ-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/11/2008 Văn bản được ban hành 2538/QĐ-BTC
17/11/2008 Văn bản có hiệu lực 2538/QĐ-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.