• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/09/2023
Bổ sung khoản 10a Điều 40 của Quy định kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
Số ký hiệu 53/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/08/2023
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/09/2023
Nguồn thu thập Văn phòng UBND tỉnh Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH Phó Chủ tịch Nguyễn Tuấn Thanh
Phạm vi
  • tỉnh Bình Định

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.